.

Příbalový leták TOBRAMYCIN B. BRAUN 1 MG/ML – INF SOL 20X80ML

Při užití léčivého přípravku TOBRAMYCIN B. BRAUN 1 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOBRAMYCIN B. BRAUN 1 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek TOBRAMYCIN B. BRAUN 1 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOBRAMYCIN B. BRAUN 1 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek TOBRAMYCIN B. BRAUN 1 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOBRAMYCIN B. BRAUN 1 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOBRAMYCIN B. BRAUN 1 MG/ML