.

Příbalový leták TOBREX LA – OPH GTT SOL 5ML/15MG

Při užití léčivého přípravku TOBREX LA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOBREX LA naleznete

  • Co je přípravek TOBREX LA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOBREX LA užívat
  • Jak se přípravek TOBREX LA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOBREX LA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOBREX LA