.

Příbalový leták TOBREX – OPH GTT SOL 1X5ML/15MG

Při užití léčivého přípravku TOBREX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOBREX naleznete

  • Co je přípravek TOBREX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOBREX užívat
  • Jak se přípravek TOBREX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOBREX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOBREX