.

Příbalový leták TOLNEXA 20 MG/ML – INF CNC SOL 1X8ML/160MG

Při užití léčivého přípravku TOLNEXA 20 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOLNEXA 20 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek TOLNEXA 20 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOLNEXA 20 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek TOLNEXA 20 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOLNEXA 20 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOLNEXA 20 MG/ML