.

Příbalový leták TOLTERODIN MYLAN 4 MG – POR CPS PRO 100X4MG

Při užití léčivého přípravku TOLTERODIN MYLAN 4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOLTERODIN MYLAN 4 MG naleznete

  • Co je přípravek TOLTERODIN MYLAN 4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOLTERODIN MYLAN 4 MG užívat
  • Jak se přípravek TOLTERODIN MYLAN 4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOLTERODIN MYLAN 4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOLTERODIN MYLAN 4 MG