.

Příbalový leták TOLUCOMBI 80 MG/12.5 MG – POR TBL NOB 90

Při užití léčivého přípravku TOLUCOMBI 80 MG/12.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOLUCOMBI 80 MG/12.5 MG naleznete

  • Co je přípravek TOLUCOMBI 80 MG/12.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOLUCOMBI 80 MG/12.5 MG užívat
  • Jak se přípravek TOLUCOMBI 80 MG/12.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOLUCOMBI 80 MG/12.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOLUCOMBI 80 MG/12.5 MG