.

Příbalový leták TOLURA 20 MG – POR TBL NOB 14X20MG

Při užití léčivého přípravku TOLURA 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOLURA 20 MG naleznete

  • Co je přípravek TOLURA 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOLURA 20 MG užívat
  • Jak se přípravek TOLURA 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOLURA 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOLURA 20 MG