.

Příbalový leták TOMAPYRIN – POR TBL NOB 10

Při užití léčivého přípravku TOMAPYRIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOMAPYRIN naleznete

  • Co je přípravek TOMAPYRIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOMAPYRIN užívat
  • Jak se přípravek TOMAPYRIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOMAPYRIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOMAPYRIN