.

Příbalový leták TOMUDEX – INF PLV SOL 1X2MG

Při užití léčivého přípravku TOMUDEX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOMUDEX naleznete

  • Co je přípravek TOMUDEX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOMUDEX užívat
  • Jak se přípravek TOMUDEX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOMUDEX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOMUDEX