.

Příbalový leták TONARSSA 4 MG/5 MG – POR TBL NOB 56

Při užití léčivého přípravku TONARSSA 4 MG/5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TONARSSA 4 MG/5 MG naleznete

  • Co je přípravek TONARSSA 4 MG/5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TONARSSA 4 MG/5 MG užívat
  • Jak se přípravek TONARSSA 4 MG/5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TONARSSA 4 MG/5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TONARSSA 4 MG/5 MG