.

Příbalový leták TONARSSA 8 MG/10 MG – POR TBL NOB 60

Při užití léčivého přípravku TONARSSA 8 MG/10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TONARSSA 8 MG/10 MG naleznete

  • Co je přípravek TONARSSA 8 MG/10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TONARSSA 8 MG/10 MG užívat
  • Jak se přípravek TONARSSA 8 MG/10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TONARSSA 8 MG/10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TONARSSA 8 MG/10 MG