.

Příbalový leták TOPAMAX 25 MG – POR TBL FLM 56X25MG

Při užití léčivého přípravku TOPAMAX 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOPAMAX 25 MG naleznete

  • Co je přípravek TOPAMAX 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOPAMAX 25 MG užívat
  • Jak se přípravek TOPAMAX 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOPAMAX 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOPAMAX 25 MG