.

Příbalový leták TOPILEX 25 MG – POR TBL FLM 28X25MG

Při užití léčivého přípravku TOPILEX 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOPILEX 25 MG naleznete

  • Co je přípravek TOPILEX 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOPILEX 25 MG užívat
  • Jak se přípravek TOPILEX 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOPILEX 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOPILEX 25 MG