.

Příbalový leták TOPIMARK 25 MG – POR TBL FLM 56X25MG

Při užití léčivého přípravku TOPIMARK 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOPIMARK 25 MG naleznete

  • Co je přípravek TOPIMARK 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOPIMARK 25 MG užívat
  • Jak se přípravek TOPIMARK 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOPIMARK 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOPIMARK 25 MG