.

Příbalový leták TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK – INF PLV CSL 1X4MG

Při užití léčivého přípravku TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOPOTECAN ACCORD 4 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK