.

Příbalový leták TOPOTECAN CIPLA 4 MG – INF LYO SOL 5X4MG

Při užití léčivého přípravku TOPOTECAN CIPLA 4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOPOTECAN CIPLA 4 MG naleznete

  • Co je přípravek TOPOTECAN CIPLA 4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOPOTECAN CIPLA 4 MG užívat
  • Jak se přípravek TOPOTECAN CIPLA 4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOPOTECAN CIPLA 4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOPOTECAN CIPLA 4 MG