.

Příbalový leták TOPOTECAN KABI 1 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK – INF CNC SOL 5X4ML/4MG

Při užití léčivého přípravku TOPOTECAN KABI 1 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOPOTECAN KABI 1 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek TOPOTECAN KABI 1 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOPOTECAN KABI 1 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek TOPOTECAN KABI 1 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOPOTECAN KABI 1 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOPOTECAN KABI 1 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK