.

Příbalový leták TORECAN – POR TBL OBD 50X6.5MG

Při užití léčivého přípravku TORECAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TORECAN naleznete

  • Co je přípravek TORECAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORECAN užívat
  • Jak se přípravek TORECAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TORECAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TORECAN