.

Příbalový leták TORELLA 5 MG – POR TBL NOB 100X5MG

Při užití léčivého přípravku TORELLA 5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TORELLA 5 MG naleznete

  • Co je přípravek TORELLA 5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORELLA 5 MG užívat
  • Jak se přípravek TORELLA 5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TORELLA 5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TORELLA 5 MG