.

Příbalový leták TORISEL 30 MG – INF CSL LQF 1X1.2ML+1X1.8ML

Při užití léčivého přípravku TORISEL 30 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TORISEL 30 MG naleznete

  • Co je přípravek TORISEL 30 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORISEL 30 MG užívat
  • Jak se přípravek TORISEL 30 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TORISEL 30 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TORISEL 30 MG