.

Příbalový leták TORMENTAN – POR SPC 1X100GM

Při užití léčivého přípravku TORMENTAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TORMENTAN naleznete

  • Co je přípravek TORMENTAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORMENTAN užívat
  • Jak se přípravek TORMENTAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TORMENTAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TORMENTAN