.

Příbalový leták TORRI 0.075 MG – POR TBL NOB 28X0.075MG

Při užití léčivého přípravku TORRI 0.075 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TORRI 0.075 MG naleznete

  • Co je přípravek TORRI 0.075 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORRI 0.075 MG užívat
  • Jak se přípravek TORRI 0.075 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TORRI 0.075 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TORRI 0.075 MG