.

Příbalový leták TORVACARD 10 – POR TBL FLM 90X10MG

Při užití léčivého přípravku TORVACARD 10 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TORVACARD 10 naleznete

  • Co je přípravek TORVACARD 10 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORVACARD 10 užívat
  • Jak se přípravek TORVACARD 10 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TORVACARD 10 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TORVACARD 10