.

Příbalový leták TORVACARD 20 – POR TBL FLM 30X20MG

Při užití léčivého přípravku TORVACARD 20 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TORVACARD 20 naleznete

  • Co je přípravek TORVACARD 20 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORVACARD 20 užívat
  • Jak se přípravek TORVACARD 20 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TORVACARD 20 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TORVACARD 20