.

Příbalový leták TORVAZIN 20 MG – POR TBL FLM 100X20MG

Při užití léčivého přípravku TORVAZIN 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TORVAZIN 20 MG naleznete

  • Co je přípravek TORVAZIN 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORVAZIN 20 MG užívat
  • Jak se přípravek TORVAZIN 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TORVAZIN 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TORVAZIN 20 MG