.

Příbalový leták TOVANOR BREEZHALER 44 MCG – INH PLV CPSDUR150X1X44RG+25INH

Při užití léčivého přípravku TOVANOR BREEZHALER 44 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOVANOR BREEZHALER 44 MCG naleznete

  • Co je přípravek TOVANOR BREEZHALER 44 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOVANOR BREEZHALER 44 MCG užívat
  • Jak se přípravek TOVANOR BREEZHALER 44 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOVANOR BREEZHALER 44 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOVANOR BREEZHALER 44 MCG