.

Příbalový leták TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU – ORM PAS 16X8MG

Při užití léčivého přípravku TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU naleznete

  • Co je přípravek TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU užívat
  • Jak se přípravek TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU