.

Příbalový leták TRACLEER 125 MG – POR TBL FLM 112X125MG

Při užití léčivého přípravku TRACLEER 125 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRACLEER 125 MG naleznete

  • Co je přípravek TRACLEER 125 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRACLEER 125 MG užívat
  • Jak se přípravek TRACLEER 125 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRACLEER 125 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRACLEER 125 MG