.

Příbalový leták TRACLEER 32 MG – POR TBL DIS 56X32MG

Při užití léčivého přípravku TRACLEER 32 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRACLEER 32 MG naleznete

  • Co je přípravek TRACLEER 32 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRACLEER 32 MG užívat
  • Jak se přípravek TRACLEER 32 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRACLEER 32 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRACLEER 32 MG