.

Příbalový leták TRACLEER 62.5 MG – POR TBL FLM 112X62.5MG

Při užití léčivého přípravku TRACLEER 62.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRACLEER 62.5 MG naleznete

  • Co je přípravek TRACLEER 62.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRACLEER 62.5 MG užívat
  • Jak se přípravek TRACLEER 62.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRACLEER 62.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRACLEER 62.5 MG