.

Příbalový leták TRACTOCILE – IVN INJ SOL 1X0.9ML

Při užití léčivého přípravku TRACTOCILE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRACTOCILE naleznete

  • Co je přípravek TRACTOCILE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRACTOCILE užívat
  • Jak se přípravek TRACTOCILE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRACTOCILE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRACTOCILE