.

Příbalový leták TRACUTIL – INF SOL 5X10ML

Při užití léčivého přípravku TRACUTIL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRACUTIL naleznete

  • Co je přípravek TRACUTIL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRACUTIL užívat
  • Jak se přípravek TRACUTIL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRACUTIL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRACUTIL