.

Příbalový leták TRADEF 50 MG TBL EFF – POR TBL EFF 20X50MG

Při užití léčivého přípravku TRADEF 50 MG TBL EFF si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRADEF 50 MG TBL EFF naleznete

  • Co je přípravek TRADEF 50 MG TBL EFF a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRADEF 50 MG TBL EFF užívat
  • Jak se přípravek TRADEF 50 MG TBL EFF užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRADEF 50 MG TBL EFF uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRADEF 50 MG TBL EFF