.

Příbalový leták TRALGIT 100 INJ – INJ SOL 5X2ML/100MG

Při užití léčivého přípravku TRALGIT 100 INJ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRALGIT 100 INJ naleznete

  • Co je přípravek TRALGIT 100 INJ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT 100 INJ užívat
  • Jak se přípravek TRALGIT 100 INJ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRALGIT 100 INJ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRALGIT 100 INJ