.

Příbalový leták TRALGIT GTT. – POR GTT SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku TRALGIT GTT. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRALGIT GTT. naleznete

  • Co je přípravek TRALGIT GTT. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT GTT. užívat
  • Jak se přípravek TRALGIT GTT. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRALGIT GTT. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRALGIT GTT.