.

Příbalový leták TRALGIT – POR CPS DUR 20X50MG

Při užití léčivého přípravku TRALGIT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRALGIT naleznete

  • Co je přípravek TRALGIT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT užívat
  • Jak se přípravek TRALGIT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRALGIT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRALGIT