.

Příbalový leták TRALGIT SR 100 – POR TBL PRO 100X100MG

Při užití léčivého přípravku TRALGIT SR 100 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRALGIT SR 100 naleznete

  • Co je přípravek TRALGIT SR 100 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT SR 100 užívat
  • Jak se přípravek TRALGIT SR 100 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRALGIT SR 100 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRALGIT SR 100