.

Příbalový leták TRALGIT SR 150 – POR TBL PRO 100X150MG

Při užití léčivého přípravku TRALGIT SR 150 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRALGIT SR 150 naleznete

  • Co je přípravek TRALGIT SR 150 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT SR 150 užívat
  • Jak se přípravek TRALGIT SR 150 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRALGIT SR 150 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRALGIT SR 150