.

Příbalový leták TRAMABENE 100 INJEKCE – INJ SOL 5X2ML/100MG

Při užití léčivého přípravku TRAMABENE 100 INJEKCE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMABENE 100 INJEKCE naleznete

  • Co je přípravek TRAMABENE 100 INJEKCE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMABENE 100 INJEKCE užívat
  • Jak se přípravek TRAMABENE 100 INJEKCE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMABENE 100 INJEKCE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMABENE 100 INJEKCE