.

Příbalový leták TRAMABENE 50 TOBOLKY – POR CPS DUR 50X50MG

Při užití léčivého přípravku TRAMABENE 50 TOBOLKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMABENE 50 TOBOLKY naleznete

  • Co je přípravek TRAMABENE 50 TOBOLKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMABENE 50 TOBOLKY užívat
  • Jak se přípravek TRAMABENE 50 TOBOLKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMABENE 50 TOBOLKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMABENE 50 TOBOLKY