.

Příbalový leták TRAMABENE KAPKY – POR GTT SOL 1X30ML/3GM

Při užití léčivého přípravku TRAMABENE KAPKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMABENE KAPKY naleznete

  • Co je přípravek TRAMABENE KAPKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMABENE KAPKY užívat
  • Jak se přípravek TRAMABENE KAPKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMABENE KAPKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMABENE KAPKY