.

Příbalový leták TRAMADOL AL KAPKY – POR GTT SOL 1X50ML/5GM

Při užití léčivého přípravku TRAMADOL AL KAPKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMADOL AL KAPKY naleznete

  • Co je přípravek TRAMADOL AL KAPKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMADOL AL KAPKY užívat
  • Jak se přípravek TRAMADOL AL KAPKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMADOL AL KAPKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMADOL AL KAPKY