.

Příbalový leták TRAMADOL MYLAN 200 MG – POR TBL PRO 500X200MG HOSP

Při užití léčivého přípravku TRAMADOL MYLAN 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMADOL MYLAN 200 MG naleznete

  • Co je přípravek TRAMADOL MYLAN 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMADOL MYLAN 200 MG užívat
  • Jak se přípravek TRAMADOL MYLAN 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMADOL MYLAN 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMADOL MYLAN 200 MG