.

Příbalový leták TRAMADOL VITABALANS 50 MG TABLETY – POR TBL NOB 10X50MG

Při užití léčivého přípravku TRAMADOL VITABALANS 50 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMADOL VITABALANS 50 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek TRAMADOL VITABALANS 50 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMADOL VITABALANS 50 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek TRAMADOL VITABALANS 50 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMADOL VITABALANS 50 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMADOL VITABALANS 50 MG TABLETY