.

Příbalový leták TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37.5 MG/325 MG – POR TBL FLM 10

Při užití léčivého přípravku TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37.5 MG/325 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37.5 MG/325 MG naleznete

  • Co je přípravek TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37.5 MG/325 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37.5 MG/325 MG užívat
  • Jak se přípravek TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37.5 MG/325 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37.5 MG/325 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37.5 MG/325 MG