.

Příbalový leták TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML – POR GTT SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML naleznete

  • Co je přípravek TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML užívat
  • Jak se přípravek TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML