.

Příbalový leták TRAMAL TOBOLKY 50 MG – POR CPS DUR 10X50MG II

Při užití léčivého přípravku TRAMAL TOBOLKY 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMAL TOBOLKY 50 MG naleznete

  • Co je přípravek TRAMAL TOBOLKY 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMAL TOBOLKY 50 MG užívat
  • Jak se přípravek TRAMAL TOBOLKY 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMAL TOBOLKY 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMAL TOBOLKY 50 MG