.

Příbalový leták TRAMAPRAN 37.5 MG/325 MG – POR TBL NOB 60

Při užití léčivého přípravku TRAMAPRAN 37.5 MG/325 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMAPRAN 37.5 MG/325 MG naleznete

  • Co je přípravek TRAMAPRAN 37.5 MG/325 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMAPRAN 37.5 MG/325 MG užívat
  • Jak se přípravek TRAMAPRAN 37.5 MG/325 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMAPRAN 37.5 MG/325 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMAPRAN 37.5 MG/325 MG