.

Příbalový leták TRAMUNDIN RETARD 100 MG – POR TBL PRO 50X100MG

Při užití léčivého přípravku TRAMUNDIN RETARD 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAMUNDIN RETARD 100 MG naleznete

  • Co je přípravek TRAMUNDIN RETARD 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMUNDIN RETARD 100 MG užívat
  • Jak se přípravek TRAMUNDIN RETARD 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAMUNDIN RETARD 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAMUNDIN RETARD 100 MG