.

Příbalový leták TRANDATE – INJ SOL 5X20ML/100MG

Při užití léčivého přípravku TRANDATE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRANDATE naleznete

  • Co je přípravek TRANDATE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRANDATE užívat
  • Jak se přípravek TRANDATE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRANDATE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRANDATE